ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Контакт

Основна школа „Јован Стерија Поповић“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
Тел/факс: 013/865-333
Тел: 013/865-003
Е-пошта: [email protected]