ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

О нама

Основна школа "Јован Стерија Поповић", Велика Греда постоји још од 1850. године. Све до 1934. године деца су похађала немачку школу.

1934. године на добровољачкој колонији подигнута је основна школа у непосредној близини православне цркве.Настав у школи се изводила на српском језику. Био је то велики поклон за малобројно српско становништво Велике Греде. Ученици мађарске и словеначке националности до четвртог разреда наставу у школи су похађали на свом матерњем језику. све до 1953. године.
 
Од 1953. године настава у школи се изводила само на српском језику.

1965. године у центру села завршена је изградwа велелепне школске зграде од средстава: Фонда за школство, месног самодоприоса, кредита АП Војводине и добровољног рада мештана.

1972. изграђена је лепа и велика сала за физичко васпитање.

Школа је задржала назив "Јован Стерија Поповић" све до интеграције основних школа на територији општине Пландиште, када добија назив "Доситеј Обрадовић".

Од 1. септембра, 1995. године одлуком владе Републике Србије, решењем Министарства просвете, поново ради као самостална осмогодишња школа, те јој се и враћа пробитан назив- "Јован Стерија Поповић". У њеном саставу се налазе три подручна одељења, чија је развијеност четвороразредна, и то у Банатском Соколцу, Милетићеву, Старом Лецу, као и једна осмогодишња школа у Хајдучици.

Од 1. јануара, 1996. године из њеног састава се издваја Основна школа у Хајдучици, као самостална осмогодишња школа са подручним одељењем у Старом Лецу.


Од тог времена наша школа ради као самостална осмогодишња школа. Тренутно постоји и подручно одељење у Милетићеву са једним комбинованим одељењем од првог до четвртог разреда и једном мешовитом групом деце предшколског узраста.

Настава се изводи на српском језику и у једној смени. Превоз путника из Марковићева, Милетићева и Бан. Соколца врши "СТУП" из Вршца.