ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Ђачки кутак

План рада Ђачког клуба за школску 2017/2018. годину
 
Септембар

 1. Формирање ђачког клуба
 2. Усвајање правила понашања и упознавање са планом рада
 3. Обележавање светског дана писмености (истраживачки рад деце)
 4. Играње друштвених игара
 
Октобар
 1. Активности у оквиру Дечије недеље
 2. Светски дан музике (самостални истраживачки рад ученика о музичким правцима, учешће у избору музике за слушање у Ђачком клубу)
 3. Филм по избору ученика
 4. Занимљивости из света-ОУН (истраживачки рад ученика и презентација)
 
Новембар
 1. међународни дан науке и мира 
 2. Дан толетанције (учешће у радионицама)
 3. Прелиставање страница дечије штампе
 4.  Филм по избору
 5. Играње друштвених игара
 
Децембар
 1. Играње друштвених игара
 2. Вршњачко учење
 3. Нова година, уређење ентеријера школе
 
 
Јануар
 1. Божић –неговање традиције и обичаја
 2. Правила лепог понашања - бонтон
 3. Час посвећен Светом Сави, плакат
 
Фебруар
 1. Дан заљубљених, израда беџева са пригодним порукама
 2. Сретењски устав (израда презентације од стране учаника)
 3. Међународни дан матерњег језика (истраживачки рад ученика)
 4. Национални паркови Србије (занимљивости), израда презентација
 
Март
 1. Презентација ученичких радова
 2. Међународни дан жена
 3. Радионице поводом Дана жена
 4. Екологија-Светски дан воде
 5. Израда презентације поводом светског дана воде
 
Април
 1. Међународни дан шале, израда фортографија
 2. Правилна исхрана и поштовање недеље здраве исхране
 3. Дан планете Земље
 
Мај
 1. Упознајмо Србију, истраживачки рад (теме у договору са професором предметне наставе)
 2. Међународни дан породице
 3. Дани цвећа-биљни свет Србије (истраживачки рад)
 4. Дан природе - обилазак рибњака
 5. Вршњачко учење
 
Јун
 1. Сакупљање текстова за школски часопис
 2. Рад у току године и предлози за побољшање услова рада за следећу годину.