ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Распореди

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА


РАСПОРЕД ЧАСОВА ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 

ВЕЛИКА ГРЕДА - НИЖИ РАЗРЕДИ
РАЗРЕД : ПРВИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Математика Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Енглески језик Свет око нас
4. Дигитални свет Музичка култура Ликовна култура Физичко и здравственство васпитање Физичко и здравственство 
васпитање
5. ЧОС Допунска настава Саобраћајна секција Грађанско васп./ Верска настава  
6.          
Индивидуални разговори са родитељима :
Учитељ у првом разреду : Живко Комердељ

РАЗРЕД: ДРУГИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Српски језик Свет око нас
4. Дигитални свет Музичка култура Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
5. ЧОС Допунска настава Ликовна култура Грађанско васпитање  Ликовна секција
6.       Верска настава  
Индивидуални разговори са родитељима:
Учитељ у другом разреду: Татјана Јакшић

РАЗРЕД : ТРЕЋИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Енглески језик Математика
3. Музичка култура Природа и друштво Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
4. Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Српски језик Природа и друштво
5.   Допунска настава Еколошка секција Грађанско васп./ Верска настава ЧОС
6.          
Индивидуални разговори са родитељима :
Учитељ у трећем разреду: Снежана Бркљач

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
 
1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Математика Природа и друштво Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање
4. Музичка култура Физичко васпитање Ликовна култура Енглески језик Природа и друштво
5. Додатна настава Допунска настава Драмско рецитаторска секција Грађанско васп./  ЧОС
6.       Верска настава  
Индивидуални разговори са родитељима :
Учитељ у четвртом разреду: Марта Кравић


МИЛЕТИЋЕВО - НИЖИ РАЗРЕДИ
 
РАЗРЕД: ПРВИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Енглески језик Свет око нас Музичка култура
4. Дигитални свет Физичко васпитање Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
5. ЧОС/ЧОЗ Драмско-рецитаторска секција Грађанско васпитање/ Верска настава Допунски рад  
6.          
 

РАЗРЕД : ТРЕЋИ

  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Физичко и здравствено васпитање Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Ликовна култура
4. Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
5. ЧОС/ЧОЗ Драмско-рецитаторска секција Грађанско васпитање/ Верска настава Допунски рад  
6.        
Индивидуални разговори са родитељима :
Учитељ у Милетићеву:   Јорданка Јаћимовски


ПЕТИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Географија Српски језик и књижевност Немачки језик Историја Техника и технологија
2. Немачки језик Математика Српски језик и књижевност Математика Техника и технологија
3. Српски језик и књижевност Биологија Музичка култура Биологија Математика
4. Математика Информатика и рачунарство Музичка култура Српски језик и књижевност ОФА
5. Допунска, додатна Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Српски језик и књижевност
6. Допунска, додатна и секција Допунска, додатна и секција Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Енглески језик
7. Слободна наставана активност - шах* Верска настава ЧОС Грађанско васпитање ОФА*

ОТВОРЕНА ВРАТА:  уторак у термину 2. часа (08.50 - 09.35)
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ПЕТОГ РАЗРЕДА: Миљана Тодоров

ШЕСТИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Немачки језик Информатика и рачунарство Српски језик и књижевност Математика Енглески језик
2. Математика Биологија Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Математика
3. ОФА Српски језик и књижевност Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Техника и технологија
4. Географија Историја Физика Географија Техника и технологија
5. Енглески језик Математика Немачки језик Биологија Физика
6. Допунска, додатна и секција Допунска, додатна и секција Музичка култура Историја Српски језик и књижевност
7. Слободна наставна активност - шах* Грађанско васпитање/ Верска настава Допунска, додатна и секција ЧОС ОФА*
ОТВОРЕНА ВРАТА: среда у термину 3. часа (09.45 - 10.30)
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ШЕСТОГ РАЗРЕД: Драгана Леонтијевић


СЕДМИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0. Допунска, додатна и секција Допунска, додатна и секција Допунска, додатна Цртање, сликање, вајање ЧОС
1. Математика Биологија Хемија Ликовна култура Хемија
2. Географија Информатика и рачунарство Музичка култура Биологија Физичко и здравствено васпитање
3. Немачки језик Енглески језик Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Енглески језик
4. Српски језик и књижевност Математика Математика Историја Српски језик и књижевност
5. Физичко и здравствено васпитање Историја Физика Географија Техника и технологија
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Немачки језик Математика Физика
7. / / Допунска, додатна и секција Грађанско васпитање/
Верска настава
/
ОТВОРЕНА ВРАТА: четвртак у термину 6. часа (12.20 - 13.05)
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА СЕДМОГ РАЗРЕДА: Љубомир Ракић

ОСМИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Музичка култура Биологија Математика
2. Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Хемија Историја Хемија
3. Математика Информатика и рачунарство Немачки језик Математика Српски језик и књижевност
4. Немачки језик Биологија Српски језик и књижевност Ликовна култура Физика
5. Српски језик и књижевност Техника и технологија Математика Техника и технологија Енглески језик
6. Географија Историја Физика Географија Физичко и здравствено васпитање
7. Верска настава Грађанско васпитање Допунска, додатна и секција Цртање, сликање, вајање* ЧОСОТВОРЕНА ВРАТА: понедељак у термину 1. часа (08.00 - 08.45)
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОСМОГ РАЗРЕДА: Бојана Тадић
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ
 

ПРВИ ЦИКЛУС


ДРУГИ ЦИКЛУС

*ПОНЕДЕЉАК ( у термину претчаса):

Немачки језик - допунска, додатна настава 
Српски језик и књижевност - додатна настава
Математика - допунска настава 
Драмско-рецитаторска секција

*ПОНЕДЕЉАК ( у термину 6. часа):
Географија - допунска и додатна настава

*УТОРАК ( у термину претчаса):
Енглески језик - допунска настава
Биологија - допунска и додатна настава
Математика - додатна настава
Еколошка секција
Саобраћајна секција
Секција за програмирање (микробит) 


СРЕДА (у термину претчаса):
Српски језик и књижевност - допунска настава
Хемија - допунска и додатна настава

СРЕДА (у термину 7. часа):
Физика - допунска и додатна настава
Хор секција

ПЕТАК (у термину претчаса):
Енглески језик - додатна настава
Језичка секција
Одбојкашка секција