ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Распореди

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА


РАСПОРЕД ЧАСОВА ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА 

ВЕЛИКА ГРЕДА - НИЖИ РАЗРЕДИ
РАЗРЕД : ПРВИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Математика Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Енглески језик Свет око нас
4. Дигитални свет Музичка култура Ликовна култура Физичко и здравственство васпитање Физичко и здравственство 
васпитање
5. ЧОС Допунска настава Ликовна секција Грађанско васп./ Верска настава  
6.          
Индивидуални разговори са родитељима :
Учитељ у првом разреду : Татјана Јакшић

РАЗРЕД: ДРУГИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Српски језик Свет око нас
4. Музичка култура Свет око нас Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
5. ЧОС Допунска настава Еколошка секција Грађанско васп./ Верска настава  
6.          
Индивидуални разговори са родитељима:
Учитељ у другом разреду: Снежана Бркљач

РАЗРЕД : ТРЕЋИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Енглески језик Математика
3. Музичка култура Природа и друштво Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
4. Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Српски језик Природа и друштво
5.   Допунска настава Драмско - рецитаторска секција Грађанско васп./ Верска настава ЧОС
6.          
Индивидуални разговори са родитељима :
Учитељ у трећем разреду: Марта Кравић

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
 
1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Математика Природа и друштво Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање
4. Музичка култура Физичко васпитање Ликовна култура Енглески језик Природа и друштво
5. Ос играчке до рачунара Допунска настава Саобраћајна секција Грађанско васп./ Верска настава ЧОС
6.       Додатна настава  
Индивидуални разговори са родитељима :
Учитељ у четвртом разреду: Живко Комердељ


МИЛЕТИЋЕВО - НИЖИ РАЗРЕДИ
 
РАЗРЕД: ПРВИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Енглески језик Свет око нас Музичка култура
4. Дигитални свет Физичко васпитање Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
5. ЧОС/ЧОЗ Драмско-рецитаторска секција Грађанско васпитање/ Верска настава Допунски рад  
6.          
 

РАЗРЕД : ТРЕЋИ

  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Физичко и здравствено васпитање Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Ликовна култура
4. Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
5. ЧОС/ЧОЗ Драмско-рецитаторска секција Грађанско васпитање/ Верска настава Допунски рад  
6.        
Индивидуални разговори са родитељима :
Учитељ у Милетићеву:   Јорданка Јаћимовски


ПЕТИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Географија Српски језик и књижевност Немачки језик Историја Техника и технологија
2. Немачки језик Математика Српски језик и књижевност Математика Техника и технологија
3. Српски језик и књижевност Биологија Музичка култура Биологија Математика
4. Математика Информатика и рачунарство Музичка култура Српски језик и књижевност ОФА
5. Допунска, додатна Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Српски језик и књижевност
6. Допунска, додатна и секција Допунска, додатна и секција Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Енглески језик
7. Слободна наставана активност - шах* Верска настава ЧОС Грађанско васпитање ОФА*

ОТВОРЕНА ВРАТА:  
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ПЕТОГ РАЗРЕДА: Драгана Леонтијевић

ШЕСТИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Немачки језик Информатика и рачунарство Српски језик и књижевност Математика Енглески језик
2. Математика Биологија Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Математика
3. ОФА Српски језик и књижевност Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Техника и технологија
4. Географија Историја Физика Географија Техника и технологија
5. Енглески језик Математика Немачки језик Биологија Физика
6. Допунска, додатна и секција Допунска, додатна и секција Музичка култура Историја Српски језик и књижевност
7. Слободна наставна активност - шах* Грађанско васпитање/ Верска настава Допунска, додатна и секција ЧОС ОФА*
ОТВОРЕНА ВРАТА: 
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ШЕСТОГ РАЗРЕД: Љубомир Ракић


СЕДМИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Биологија Хемија Ликовна култура Хемија
2. Географија Информатика и рачунарство Музичка култура Биологија Физичко и здравствено васпитање
3. Немачки језик Енглески језик Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Енглески језик
4. Српски језик и књижевност Математика Математика Историја Српски језик и књижевност
5. Физичко и здравствено васпитање Историја Физика Географија Техника и технологија
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Немачки језик Математика Физика
7. ЧОС Грађанско васпитање Допунска, додатна и секција Цртање, сликање, вајање* Верска настава
ОТВОРЕНА ВРАТА:
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА СЕДМОГ РАЗРЕДА: Бојана Тадић

ОСМИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Музичка култура Биологија Математика
2. Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Хемија Историја Хемија
3. Математика Информатика и рачунарство Немачки језик Математика Српски језик и књижевност
4. Немачки језик Биологија Српски језик и књижевност Ликовна култура Физика
5. Српски језик и књижевност Техника и технологија Математика Техника и технологија Енглески језик
6. Географија Историја Физика Географија Физичко и здравствено васпитање
7. Верска настава Грађанско васпитање Допунска, додатна и секција Цртање, сликање, вајање* ЧОСОТВОРЕНА ВРАТА: 
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ОСМОГ РАЗРЕДА: Миљана Тодоров
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ
 

ПРВИ ЦИКЛУС


ДРУГИ ЦИКЛУС