ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Распореди

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА


РАСПОРЕД ЧАСОВА ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

ВЕЛИКА ГРЕДА - НИЖИ РАЗРЕДИ
РАЗРЕД : ПРВИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Математика Физичко васпитање Свет око нас Енглески језик Свет око нас
4.   Музичка култура Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС
5.     Допунска настава Грађанско васп./ Верска настава Физичко васпитање
6.     Еколошка секција    
Индивидуални разговори са родитељима : четвртак 3. час
Учитељ у првом разреду : Снежана Бркљач

РАЗРЕД: ДРУГИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Физичко васпитање Свет око нас Српски језик Музичка култура
4. Свет око нас   Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС
5. Допунска настава   Ликовна култура Грађанско васп./ Верска настава Физичко васпитање
6. Драмско-рецитаторска секција        
Индивидуални разговори са родитељима: понедељак 3. час
Учитељ у другом разреду: Марта Кравић

РАЗРЕД : ТРЕЋИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Енглески језик Математика
3. Природа и друштво Музичка култура Природа и друштво Физичко васпитање ЧОС
4. Енглески језик Физичко васпитање Ликовна култура Српски језик Физичко васпитање
5.   Допунска настава Ликовна култура Грађанско васп./ Верска настава Од играчке до рачунара
6.       Спортска секција  
Индивидуални разговори са родитељима : четвртак 2. час
Учитељ у трећем разреду: Живко Комердељ

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
 
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Природа и друштво Музичка култура Природа и друштво Физичко васпитање ЧОС
4. Од играчке до рачунара Физичко васпитање Ликовна култура Енглески језик Физичко васпитање
5. Енглески језик Допунска настава Ликовна култура Грађанско васп./ Верска настава Додатна настава
6.   Музичка секција      
Индивидуални разговори са родитељима : четвртак 4. час
Учитељ у четвртом разреду: Татјана Јакшић


МИЛЕТИЋЕВО - НИЖИ РАЗРЕДИ
 
РАЗРЕД: ДРУГИ
  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Енглески језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Математика
3. Музичка култура Свет око нас Српски језик Свет око нас Верска настава
4. Физичко васпитање Физичко васпитање Математика Физичко васпитање Ликовна култура
5. ЧОС/ЧОЗ Драмско-рецитаторска секција Допунска настава Од играчке до рачунара Ликовна култура
6.          
 

РАЗРЕД : ЧЕТВРТИ

  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Енглески језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Математика
3. Музичка култура Природа и друштво Српски језик Природа и друштво Верска настава
4. Физичко васпитање Физичко васпитање Математика Физичко васпитање Ликовна култура
5. ЧОС/ЧОЗ Драмско-рецитаторска секција Допунска настава Од играчке до рачунара Ликовна култура
6.       Додатна настава
 
Индивидуални разговори са родитељима : среда 2. час
Учитељ у Милетићеву:   Јорданка Јаћимовски


ПЕТИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Биологија ОФА Ликовна култура Физичко и здравствено
2. Математика Српски језик Музичка култура Ликовна култура Физичко и здравствено
3. Географија Математика Музичка култура Биологија Информатика и рачунарство
4. ЧОС Енглески језик Немачки језик Математика Енглески језик
5. Немачки језик Техника и технологија Српски језик Српски језик Математика
6.   Техника и технологија Музичко васпитање / ОФА Историја Српски језик
0.   Верска настава     Грађанско васпитање
ОТВОРЕНА ВРАТА:  Понедељак 2. час
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ПЕТОГ РАЗРЕДА: Ненад Вукадиновић

ШЕСТИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Географија Српски језик Информатика и рачунарство Историја Техника и технологија
2. Српски језик Биологија Немачки језик Биологија Математика
3. Математика Енглески језик ОФА Ликовна култура Физичко и здравствено
4. ЧОС Техника и технологија Физика Географија Српски језик
5. Физичко и здравствено Математика Музичка култура Математика Енглески језик
6. Немачки језик Историја ОФА / Музичка култура Српски језик Физика
0.       Верска настава Грађанско васпитање

ОТВОРЕНА ВРАТА:  Уторак 4. час
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ШЕСТОГ РАЗРЕД: Бојана Тадић


СЕДМИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Математика Хемија Биологија Енглески језик
2. Немачки језик Техника и технологија Математика Математика Хемија
3. Физичко и здравствено Техника и технологија Српски језик Историја Српски језик
4. Физичко и здравствено Биологија Музичка култура Српски језик Информатика и рачунарство
5. Географија Историја Физика Географија Физика
6. Енглески језик Српски језик Немачки језик Ликовна култура Физичко и здравствено
0.   Верска настава / Грађанско васпитање Музичка култура   ЧОС
 
ОТВОРЕНА ВРАТА: Петак 3. час
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА СЕДМОГ РАЗРЕДА: Миљана Тодоров

ОСМИ РАЗРЕД
  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Домаћинство Техничко и информатичко образовање Музичка култура Математика Хемија
2. Изабрани спорт Математика Хемија Историја Енглески језик
3. Немачки језик Српски језик Немачки језик Српски језик Математика
4. Математика Историја Физичко васпитање Биологија Физика
5. Српски језик Биологија Физичко васпитање Ликовна култура Српски језик
6. Географија Енглески језик Физика Географија Техничко и информатичко образовање
0. Верска настава Грађанско васпитање ЧОС    
ОТВОРЕНА ВРАТА:  Петак 3. час
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ОСМОГ РАЗРЕДА: Драгана Леонтијевић

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ
 

ПРВИ ЦИКЛУС

ТЕРМИН: 6.ЧАС
Понедељак: Драмско-рецитаторска секција - Марта Кравић 
Уторак: Музичка секција - Татјана Јакшић
Среда: Еколошка секција - Снежана Бркљач
Четвртак: Спортска секција - Живко Комердељ
Петак: /

ДРУГИ ЦИКЛУС

ТЕРМИН:  ПРЕТЧАС (07.10 - 07.55)

Понедељак: Српски језик (допунска настава) - Бојана Тадић
                       Географија (допунска/додатна) - Ненад Вукадиновић
                       Шаховска секција - Ненад Вукадиновић
                       Математика (додатна настава) - Драгана Гутеша
                         
Уторак:          Српски језик (додатна настава) - Бојана Тадић
                       Биологија (додатна/допунска) - Јелена Грујић Каровић
                       Математика (допунска настава) - Драгана Гутеша

Среда:           Одбојкашка секција - Добрила Станић 
                       Немачки језик (додатна/допунска) - Јелена Антонијевић
                       Драмско-рецитаторска секција - Бојана Тадић
                       Секција Немачког језика - Јелена Антонијевић

Четвртак:      Историја (допунска/додатна) - Млађен Дринић 
                       Еколошка секција - Јелена Грујић Каровић
                       Ликовна секција -  Васо Милекић
                       Енглески језик (допунска/додатна) - Миљана Тодоров

Петак:            Саобраћајна секција - Љубомир Ракић
                       Фудбалска секција - Александар Стојановски