ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Јавне набавке


План јавних набавки за 2021. годину - измена допуне

Одлука о измени допуне плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину -  допуна

Одлука о измени плана јавних набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ОШ " Јован Стерија Поповић" Велика Греда

План јавних набавки за 2021. годину

Конкурсна документација за ЈНМВ набавка службеног возила

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности - Набавка службеног возила

Спецификација намирница за ужину

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности - ђачка ужина за период септембар - јун 2021

Позив за понуде - Превоз ученика

Одлука о измени уговора о јавној набавци интерактивних табли са пројектором

Измена позива за достављање понуда за реализацију ђачких екскурзија у 2020. години

Позив за прикупљање понуда за реализацију ђачких екскурзија у 2020. години

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности - ђачка ужина за период фебруар - јун 2020

Исправка конкурсне документације за превоз ученика

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности - ђачка ужина за период септембар - децембар 2019 

Требовање за ђачку ужину за период септембар - децембар 2019

Позив за понуде

Упутство за понуду за ђачку екскурзију у 2019. години

Одлука о избору најповољинијег понуђача

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности - превоз ученика септембар 2018 - јун 2019

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности - ђачка ужина за период март - децембар 2018

Упутство за понуду за ђачку екскурзију у 2018. години

Јавна набавка мале вредности превоз ученика школска 2017/2018. година

Упутство за понуду за ђачку екскурзију у 2017. години

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности за ужину за период фебруар-децембар 2017

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности


Решење за комисију за јавне набавке


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНE ШКОЛE

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности за  ужину за децу и ученике школе за период март – децембар 2016. године

Спецификација намирница

Одлука о покретању поступка набавке мале вредности

Решење за комисију за јавне набавке