ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Продужени боравак

                  ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

10:30-11:30   Разговор са родитељима, наставницима и стручним сарадницима
11:30-12:20   организовани прихват деце
12:20-13:00   Самосталан рад ученика - часови учења, домаћи задаци
13:00-13;30   Ужина ученика у трпезарији
13:30-15:00   Самосталан рад ученика - часови учења, домаћи задаци
15:00-16:30   Слободне активности ученика    

                           САДРЖАЈ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Слободне активности

 • Припреме одељенских приредби
 • Одељенска такмичења (квизови)
 • Тематска израда радова и уређење паноа
 • Слушање музике за децу (вокално инструментална композиција, кратка инструментална композиција и музичка прича)
 • Радионице (Еколошка радионица, Креативна радионица, Ликовна радионица)
 • Учествовање у хуманитарним и еколошким акцијама
Рекреативне активности
 • Излети, шетње у оквиру насеља
 • Посета школским приредбама
Обележавање значајних датума и догађаја
 • Обележавање значајних датума и догађаја
 • Прославе рођендана
Слободно време
 • Организоване игре у школском дворишту ( игре са природним облицима кретања, елементарне игре, игре с реквизитима, игре на снегу)
 • Слободне игре
 • Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке)
 • Самостално читање дечје литературе и штампе
Самосталан рад ученика - часови учења
 • Обрада домаћих задатака
 • Увежбавање и утврђивање садржаја програма (српски језик, математика)
 • Довршавање ликовних радова
 • Утврђивање учених песама из садржаја наставног предмета, музичка култура