ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Селфи

Министарств просвете, науке и технолошкогразвоја у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања покренулисупројекат познат под називом  "СЕЛФИ". "Селфи" представља ослонац школама да ефикасно иефектно интегришу дигиталне технологије у школску праксу. Настао је на основу опсежних консултација са преко 200 стручњака из области образовне технологије и преко 5000 запослених и ученика у европским земљама. Република Србија је једна од 14 земаља које учествујуи овом истраживању.

ПРВИ ЦИКЛУС:

УЧЕНИЦИ

НАСТАВНИЦИ

РУКОВОДИОЦИ

ДРУГИ ЦИКЛУС:

УЧЕНИЦИ

НАСТАВНИЦИ

РУКОВОДИОЦИ