ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Трибина

Датум: 29. Septembar 2021 22:45 Категорија: Новости

У ОШ "Јован Стерија Поповић", у Великој Греди одржана је трибина намењена едукацији наставника, стручних сарадника и директора у спречавању насиља у школи, а у реализацији Центра за стручно усавршавање, Кикинда. Тема предавања је била "Сарадња образовно-васпитних и васпитно-образовних установа у центара за социјални рад у оквиру спољашње мреже заштите од насиља, злостављања и занемаривања." Циљ скупа је упознавање са законском регулативом и процедурама система породично- правне и социјалне заштите ради предузимања одговарајућих интервентних активности, образовно -васпитних установа у оквиру спољашње мреже заштите.