ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Улога ученика у заштити животне средине

Датум: 05. Oktobar 2021 21:24 Категорија: Новости

Министарство заштите животне средине и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи, реализују пилот пројекат "Улога ученика у заштити животне средине". На предлог надлежне школске Управе, ОШ "Јован Стерија Поповић" из Велике Греде је једна од 29 основних школа у Србији , која је испунила критеријуме и стекла услов за учешће у овом пилот пројекту. Реализација пројекта је планирана за период од октобра 2021. до априла 2022. године, а ученицима ће бити понуђене различите активности у оквиру тема које се тичу заштите и очувања природе, одрживог развоја и управљања отпадом, заштите воде и земљишта, ваздухаи озона, климатских промена као и заштите од нејонизирајућих зрачења и буке.